MUTOMOPROJEKTET

Svenssons Krogars engagemang sträcker sig utanför Uppsala och Sverige genom vårt stöd till Mutomoprojektet. 

Idén till verksamheten startade 2001 genom Sten Kvarfordhs volontärarbete på Mutomo Mission Hospital som tandläkare i Läkarbankens regi. Stödet från Svenssons Krogar bidrar till att befolkningen i Mutomo får en bättre vardag och ökad möjlighet att sträva mot sina mål inom verksamhetens fem stora fokusområden:vattenförsörjning, skolor, hållbar utveckling genom mikrokrediter och barnfond/fadderbarn samt familjeplanering.

Begreppet ”hållbar utveckling” har blivit ett ledord i Mutomoprojektets verksamhet. Tillsammans med RINCOD, som är en inhemsk frivilligorganisation (NGO), har de satt igång mikrokreditverksamhet där de i dag har ca 4 500 medlemmar i drygt 200 så kallade "revolving fund groups". Dessa utgör kärnan i Mutomoprojektets strävanden mot hållbar utveckling, såsom utvecklande av affärsverksamhet, hönsuppfödning, getavel mm.

 

BARNCANCERFONDEN

Varje år drabbas runt 300 barn av cancer i Sverige.
Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 80%.
Men vi vill att alla barn som insjuknar i cancer ska överleva och kunna leva ett friskt liv.

För att nå dit har vi bestämt oss för att vara med och stödja Barncancerfondens verksamhet – det är vi stolta över.

Bilder

Mobil navigation